Trainingen

▪ Kennis en informatie over het Inburgeringsexamen, Albeda College, Rotterdam
▪ Werken met de Cruciale Praktijksituaties(volgens de Wet Inburgering), Albeda College, Rotterdam
▪ Ontwerpen volgens praktijk gestuurd leren, Zadkine, Rotterdam
▪ Workshop praktijk gestuurd leren, Zadkine, Rotterdam
▪ Didactiek van Nederlands als tweede taal, Albeda College, Rotterdam
▪ Didactiek van Alfabetisering NT2, Albeda College, Rotterdam
▪ Werkvormen voor Alfa NT2, VOCB, Antwerpen
▪ Zelfstandig leren en differentiëren bij Alfa NT2, RBO Rijnmond, Rotterdam en VOCB, Antwerpen

▪ Toetsing NT2, Zadkine, Schiedam

Terug naar Training & Advies