Taallijnen

Prikkelend Nederlands vanuit ’t dagelijks leven
Natuurlijk behandelt Taallijnen alle theoretische onderdelen van het Nederlands taalonderwijs. Maar het bijzondere is dat Taallijnen dit doet vanuit situaties die uw leerlingen dagelijks meemaken en dus meteen herkennen.
Wat leer je bijvoorbeeld van een pagina uit de Donald Duck? Hoe werken de verwijzingen in een plattegrond van Disneyland? Leer het verschil tussen feiten en meningen. Schrijf een verslag over de actualiteit. Van feiten uit de media tot fictie. Van maatschappij tot persoonlijke levenssfeer. Alles wat jongeren van nu boeit.

Taallijnen gaat uit van onderwerpen en situaties die voor uw leerlingen herkenbaar zijn. Maar Taallijnen is ook een motiverende methode ‘onder de motorkap’. Zo wordt de theorie aan de hand van tekstsoorten en met logische stapjes van opdracht tot opdracht eigen gemaakt. Op een toegankelijke manier voor vmbo, uitdagender voor andere niveaus.


Tekstsoorten
Taallijnen is ingedeeld naar tekstsoorten. Elk hoofdstuk behandelt een tekstsoort en start met het maken van deelopdrachten. Uw leerling maakt kennis met het onderwerp en de theorie die daarbij hoort. Begripsvragen zorgen ervoor dat uw leerlingen de teksten leren begrijpen en erover gaan nadenken.
Daarna kunnen zij zelf aan de slag met duidelijke doe-opdrachten zoals ‘schrijf zelf een nieuwe titel’, ‘vul het schema in’ of ‘omcirkel de goede antwoorden’. Eerst snappen, dan doen. Lekker zelf!


Betere resultaten
Door de stapsgewijze opbouw van Taallijnen wordt uw leerling aan de hand genomen bij het verwerken van de leerstof. De vragen zijn bovendien niet te algemeen of te open gesteld. Voor onzekere vmbo-leerlingen werkt dit heel prettig: steeds invullen wat in hapklare brokjes wordt gevraagd. Schrijflijntjes in de breedte van het antwoord geven zelfs extra steun. Voor leerlingen havo en vwo zorgt deze aanpak voor een beter begrip van de stof. Wel worden zij in hún Taallijnen-editie meer geprikkeld om zelf naar het goede antwoord te zoeken en daardoor zelf vaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier motiveert Taallijnen uw leerlingen op elk niveau. Én behalen zij betere resultaten.


Vakoverstijgend
Taalbeheersing houdt niet op bij de deur van uw klaslokaal. Daarom bereidt Taallijnen uw leerlingen ook voor op hun verdere ontwikkeling. Zij komen de tekstsoorten steeds weer tegen binnen of buiten uw school. In de methode keren de taalsoorten steeds terug, zodat uw leerlingen de modellen leren herkennen in andere vakken en situaties. Daarnaast is de schrijf-, lees- of spreektaak een terugkerend onderwerp in elk hoofdstuk van Taallijnen en moet uw leerling deze tekstsoort ook zelf ‘produceren’. Dit zorgt ervoor dat zij de geleerde stof in praktijk kunnen brengen. Maar ook profiteren uw leerlingen van deze opgedane vaardigheden in hun verdere (school)carrière. Met Taallijnen krijgt uw vak Nederlands dus nóg meer betekenis!

Bij Taallijnen gaat het niet alleen om de theorie. Taallijnen draait vooral om de manier waarop uw leerlingen succesvol kunnen groeien met de Nederlandse taal. Het leren omgaan met belangrijke taalsituaties in hun dagelijks leven. Het leren communiceren. Het leren van vaardigheden waar zij overal en altijd plezier van zullen hebben. Uw vak Nederlands is bij uitstek geschikt om jongeren die bagage te kunnen meegeven.
Taallijnen helpt u daarbij. Brengt uw vak op een doordachte, herkenbare én leuke manier in praktijk. Zodat uw leerlingen graag met taal bezig zijn. Zodat zij betere resultaten behalen. En zodat u met meer gemak en plezier voor de klas staat. Kies daarom voor Taallijnen. Want Taallijnen motiveert uw leerlingen én uzelf!

Tekst: Malmberg

www.malmberg.nl


Terug naar Leermiddelen