IJsbreker

IJsbreker is al jaren een veelgebruikte methode in het NT2-onderwijs voor laagopgeleide, volwassen anderstaligen. En het is succesvol. IJsbreker sluit perfect aan op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Zo ondersteunt de methode u als docent bij het geven van competentie- en beroepsgericht NT2-onderwijs en bij het werken met het raamwerk NT2 en een taalportfolio. IJsbreker biedt u veel kant-en-klare oplossingen voor het leveren van maatwerk.

IJsbreker in het kort
• differentiatie naar doel en perspectief: sociale en professionele redzaamheid
• opbouw van competenties in gangbare, beroepsgerichte handelingssituaties en een vroege oriëntatie op de arbeidsmarkt
• sluit aan bij de basisstructuur Educatie en bestaat uit twee leerlijnen: Wonen in Nederland voor trajecten sociale redzaamheid en Werken in Nederland voor trajecten professionele redzaamheid
• flexibiliteit voor cursisten, doordat zij specifieke vaardigheden kunnen oefenen
• levendige lessen door een groot aanbod van videomateriaal met herkenbare communicatieve situaties
• reflectie op het leren en de opbouw van het Taalportfolio als integraal onderdeel van de methode
• differentiatie naar tempo, vaardigheden en niveau
• mogelijkheid tot thuiswerken en resultatenuitwisseling
• arrangeerfunctie netwerkversie (zelf oefeningen samenstellen op hoofdstuk, tekst en oefeningsniveau voor cursist of groep)
• gedetailleerde weergave van de resultaten van de cursisten

De opbouw van de methode
Een complete oplossing
Met IJsbreker heeft u voor elke cursist een complete oplossing in handen. De verschillende leerlijnen en de uitgebreide differentiatiemogelijkheden maken de methode zeer gevarieerd en flexibel. En daardoor eenvoudig af te stemmen op de specifieke behoeften, de sterke of zwakke vaardigheden van uw cursisten. De overzichtelijke opzet van lesmaterialen, de grote hoeveelheid beeldmateriaal en de diverse oefenmogelijkheden stellen uw cursisten in staat heel gericht en zelfstandig te werken. Op school én thuis. IJsbreker bestaat uit drie delen en een geïntegreerde leerlijn voor middenopgeleiden.
IJsbreker deel 1: het basisniveau
In deel 1 staat algemene taalvaardigheid centraal. De cursisten maken hierbij kennis met allerlei aspecten van sociale redzaamheid. Zaken waar ze dagelijks mee te maken kunnen krijgen, zoals het doen van boodschappen. Of een bezoek aan de huisarts. Ook wordt een eerste opstap naar de beroepspraktijk gemaakt. Zo worden veel teksten en oefeningen in een werkgerelateerde context aangeboden.
IJsbreker deel 2: twee leerlijnen
In deel 2 kunnen de cursisten kiezen uit twee verschillende leerlijnen: Wonen in Nederland en Werken in Nederland. Bij de algemene leerlijn Wonen in Nederland staat sociale redzaamheid centraal, het kunnen participeren in onze maatschappij.
Bij de beroepsgerichte leerlijn Werken in Nederland ligt de focus op professionele redzaamheid. Het lesmateriaal is onderverdeeld in de beroepssectoren Zorg & Welzijn, Handel & Administratie, Techniek en Overige sectoren. Deze laatste categorie richt zich op bijvoorbeeld werk in de horeca of de groenvoorziening. Cursisten die bij aanvang al een goed beeld hebben van wat ze willen gaan doen, kunnen direct een sector kiezen. Wie dat nog niet weet, kan materiaal uit de verschillende sectoren afwisselen, zodat een goed beeld van de verschillende beroepsrichtingen ontstaat.
Gericht op de praktijk
De beroepsgerichte leerlijn is opgebouwd rond zeven handelingssituaties, gangbare mondelinge en schriftelijke vaardigheden en houdingsaspecten, waarover iedereen die op het werk wil kunnen meedraaien moet beschikken, zoals:
• sociaal functioneren
• overleggen
• een verzoek doen en reageren op een verzoek
• werkopdrachten geven en krijgen
• instructie geven en ontvangen
• feedback geven en ontvangen
• verslag doen

Flexibel materiaal
IJsbreker is een zeer compleet pakket. De cursisten werken zowel in deel 1 als in deel 2 met een boek, een woordenschrift en een cd-rom. De opdrachten worden deels in het boek en deels aan de hand van de software aangeboden. Al het lesmateriaal is flexibel in te zetten. Heldere studiewijzers nemen de cursisten bij de hand en stimuleren zelfstandig werken. De software is ook als netwerkversie beschikbaar.

De doelgroep van IJsbreker heeft:
• maximaal drie jaar voortgezet onderwijs
• geringe studievaardigheid
• enig abstractievermogen
• verwacht NT2-uitstroomniveau A2
• de wens te participeren in de samenleving, heeft een baan of zoekt werk

Tekst: Thieme Meulenhoff

www.thiememeulenhoff.nl

 

 

 

Terug naar Leermiddelen