Leerwoordenboek Nederlands

Marilene Gathier en Dorine de Kruyf, Coutinho, Bussum, Woordenboek voor laagopgeleide anderstaligen, 2005.

Het Leerwoordenboek Nederlands is een basiswoordenboek Nederlands voor beginnende cursisten Nederlands als tweede taal. Het behandelt ruim 2700 woorden. Dit zijn grotendeels hoogfrequente woorden, afkomstig uit de gangbare NT2-basismethoden. Daarnaast zijn woorden opgenomen die niet in methodes staan, maar wel van belang zijn voor de cursisten, bijvoorbeeld ‘inburgeren’, ‘nieuwkomer’, ‘website’ en ‘subsidie’.
Dit woordenboek geeft voor alle opgenomen trefwoorden een omschrijving en/of een synoniem of tegenstelling, en een voorbeeldzin. Sommige woorden worden verduidelijkt met illustraties of overzichtstekeningen, zoals de woordgroep rond ‘het lichaam’.
Verder is bij elk trefwoord schrijfruimte opgenomen voor een aantekening (in de moedertaal), waarmee dit boek niet alleen een naslagwerk is, maar ook een werkboek. Op de bijbehorende website staan oefeningen waarmee de cursisten zich kunnen trainen in het werken met een woordenboek, en een docentenhandleiding.
Het woordenboek is te gebruiken naast alle basismethodes Nederlands door jongeren en volwassenen met weinig vooropleiding, tot ongeveer niveau A2. Net gestarte en langzaam lerende cursisten, voor wie niveau A2 lastig te halen zal zijn, hebben met dit Leerwoordenboek Nederlands eindelijk een woordenboek dat zij echt kunnen gebruiken.

Tekst: Coutinho

www.coutinho.nl  

 

 Terug naar Leermiddelen